Záštita a sponzoři

Oficiální záštitu mezinárodní konference Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti udělil místopředseda Poslanecké sněmovny PČR pan Ing. Jan Skopeček, Ph.D., absolvent Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

„Téma sociální politiky obzvlášť v dnešní době vysoké inflace, energetické krize, ale i přetrvávajících důsledků covidové krize je více než aktuální. Tlak na sociální systém, resp. veřejné finance je enormní, navíc se v minulých letech ekonomické stability a růstu nepodařilo politické reprezentaci jakkoli řešit dlouhodobý problém neudržitelného systému penzí, resp. přizpůsobit sociální, ale i zdravotní systém demografickému trendu v naší zemi. Věřím, že o těchto a podobných tématech budeme diskutovat na připravované konferenci, která tak může být přínosem jak pro vědecké pracovníky v oboru sociální politiky, tak pro politickou reprezentaci, která podobu sociální politiky vytváří, ale i pro management institucí ze sociálního sektoru.“

Sponzoři

Hlavní sponzor

Generální partner VŠE

Sponzoři