Vítejte na stránce mezinárodní konference

Od sociální politiky v moderní společnosti se právem očekává, že poskytne předpoklady, podmínky, impulsy a motivaci pro rozvoj každého jedince, a tím i pro prosperitu celé společnosti. Tato očekávání veřejnosti od sociální politiky přitom budou růst spolu s tím, jak v současné době přibývá nových sociálních rizik, aniž by se efektivně dařilo řešit ty stávající.

V moderním světě se tak sociální politika stala fenoménem. Fenoménem frekventovaným a velice náročným na veřejné zdroje. Nikoli však izolovaným. Je vždy součástí určitého společenského celku, který kombinuje sféru ekonomickou, sociální, ekologickou, vědecko-technickou, politickou, kulturní, a další. Pro žádoucí vývoj společnosti je nezbytný odpovídající a vyvážený rozvoj všech těchto sfér. K tomu, aby se to dařilo, může sociální politika ve velké míře přispět.

Letošní ročník akce ponese podtitul Koronavirus jako impuls ke změnám. Uplynulý rok naplno ukázal, jak je problematika nastavení sociálních politik na úrovni jednotlivých států důležitá. Projevila se stabilita jednotlivých systémů, význam propojení dávek a podpůrných programů. Státy s propracovanou sociální politikou lépe čelily ekonomickým krizím, které vyvstaly v souvislosti s opatřeními na ochranu zdraví a životů. V rámci konference chceme podrobit jednotlivá opatření kritickému pohledu, rádi bychom diskutovali o nedokonalostech a problémech sociálních politik v ČR i v zahraničí. Koronavirová krize odhalila určité nedostatky. Lze se z nich poučit pro budoucnost.

Koronavirus ale nebude jediným diskutovaným problémem. Čím dál větší důraz se v našem vědním oboru klade také na sociálně-zdravotní pomezí poskytovaných služeb. I my bychom rádi akcentovali skutečnost, že soc. politika a soc. služby nestojí osamoceny a nemohou být pevně resortně ukotveny jen v rámci MPSV, neboť jsou úzce propojeny s dalšími veřejnými politikami.

Budu rád, pokud přijmete mé pozvání a na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze spolu v rámci mezinárodní konference podebatujeme nad tím, jaké vize a trendy sociální politiku mohou inspirovat do budoucna. Přitom nesmíme zapomínat na hodnoty, jež tento důležitý obor zastává.

Připravili jsme pro vás program, který bude věřím nejen inspirativní, ale i zábavný. Veškeré informace naleznete na tomto našem webu.

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.,
předseda vědeckého výboru konference