Vítejte na stránce mezinárodní konference

Od sociální politiky v moderní společnosti se právem očekává, že poskytne předpoklady, podmínky, impulsy a motivaci pro rozvoj každého jedince, a tím i pro prosperitu celé společnosti. Tato očekávání veřejnosti od sociální politiky přitom budou růst spolu s tím, jak v současné době přibývá nových sociálních rizik, aniž by se efektivně dařilo řešit ty stávající.

V moderním světě se tak sociální politika stala fenoménem. Fenoménem frekventovaným a velice náročným na veřejné zdroje. Nikoli však izolovaným. Je vždy součástí určitého společenského celku, který kombinuje sféru ekonomickou, sociální, ekologickou, vědecko-technickou, politickou, kulturní, a další. Pro žádoucí vývoj společnosti je nezbytný odpovídající a vyvážený rozvoj všech těchto sfér. K tomu, aby se to dařilo, může sociální politika ve velké míře přispět.

Budu rád, pokud přijmete mé pozvání a na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze spolu v rámci mezinárodní konference podebatujeme nad tím, jaké vize a trendy sociální politiku mohou inspirovat do budoucna. Přitom nesmíme zapomínat na hodnoty, jež tento důležitý obor zastává.

Připravili jsme pro vás program, který bude věřím nejen inspirativní, ale i zábavný. Veškeré informace naleznete na tomto našem webu.

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.,
předseda vědeckého výboru konference