Vědecký výbor

Seznam členů stálého vědeckého výboru mezinárodní konference Sociální politika

Předseda vědeckého výboru:

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze

Členové vědeckého výboru:

Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.
Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze

Ing. Milan Johanis
Vyšší odborná škola sociálně právní

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislavě, Slovensko

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. Ing. Silvia Šipikalová, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislavě, Slovensko

prof. Dr. oec. Ingrid Wirth
Technische Hochschule Wildau, Německo