Program konference

Představujeme vám program konference Sociální politika 2022. V několika blocích si budete moci vyslechnout zajímavé poznatky z výzkumu i praxe. Registrace účastníků od 8:30 hodin. Slavnostní zahájení v 9:00 hodin. Program si můžete stáhnout zde.

PROGRAM KE STAŽENÍ ZDE

Místo: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha
Nová budova, místnost NB 169 (1. patro)

Čtvrtek, 3. listopadu 2022

od 8:30 – registrace

9:00 – slavnostní zahájení
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., předseda vědeckého výboru, NF VŠE
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor VŠE
Ing. Jan Skopeček, Ph.D., místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., děkan NF VŠE

9:30 - 10:45 / Hlavní konferenční příspěvky – keynote speakers / prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Covidová krize a její důsledky
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
ředitel Národního institutu virologie a bakteriologie,
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Sociální politika v časech vysoké inflace a rapidního zadlužování
Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Co čeká české zaměstnavatele v reakci na současný ekonomický vývoj
Ing. Radovan Hauk
Partner Moore Czech Republic s.r.o.

10:45 – 11:00 / Přestávka

11:00 - 12:00 / Rodina a zaměstnání / Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.

Co zaměstnanci chtějí? Individuální volbu, větší flexibilitu a pohodu
Mgr. Jaroslava Rezlerová
Generální ředitelka Manpower Group ČR, prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb

Česká rodina v národním i mezinárodním kontextu
Mgr. Kamila Vlčková – Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová – Mgr. Jitka Čampulková
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Rodičovský dôchodok – nový nástroj sociálnej politiky
doc. Ing. Peter Sika, Ph.D. – doc. Ing. Silvia Šipikalová, Ph.D.
Národohospodárská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

12:00 - 12:30 / Obědová přestávka   

12:30 - 14:00 / Sociální politika, vědecké příspěvky  /  Ing. Petr Brabec, Ph.D.

Sociální a ekonomické aspekty zastropování cen energií
doc. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze

Chudoba a sociálne vylúčenie v SR v čase nástupu pandémie covid-19
doc. Ing. Silvia Šipikalová, Ph.D.
Národohospodárská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

Sociálne podnikanie na Slovensku – súčasnosť a perspektívy
doc. Ing. Eva Pongrácz, Ph.D.
Národohospodárská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

Pandemie covid-19 jako příležitost pro rozvoj využívání ICT v oblasti zdravotní péče
Ing. Mgr. Olga Angelovská, Ph.D. – PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Výzvy pro sociální politiku v prostředí makroekonomických šoků
doc. Ing. Jan Mertl, Ph.D.
Vysoká škola finanční a správní

Hodnocení zdravotních a sociálních služeb pro ženy problémově užívající alkohol v české republice
Mgr. Kateřina Stašová – Mgr. Martina Holá
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Jednotné inkaso příspěvků na sociální zabezpečení
Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
Vysoká škola finanční a správní

Sociální práce v čase pandémie – poznatky z praxe
Ing. Barbora Mazúrová, PhD. – Ing. Jan Kollár, PhD.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Důchodový věk jako příčina genderových rozdílů ve výši důchodů v ČR
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí


14:00 / Závěr konference – prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Program může doznat změn.