Hlavní řečníci

Autory hlavních příspěvků letos budou lékařka a manažerka v oblasti zdravotnictví a sociální péče doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. a Ing. Miroslav Zámečník, hlavní ekonom České bankovní asociace. Jejich příspěvky se budou zabývat úsporami v sociální a zdravotní sféře.

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. patří k nejvýznamnějším gerontoložkám a rovněž manažerkám ve zdravotnictví v Česku. Docentka Holmerová je jednou z předních propagátorek aktivního stáří, po mnoho let je ředitelkou Gerontologického centra v Praze 8. Věnuje se sociálnímu lékařství, lékařské etice a gerontologii. V minulosti byla předsedkyní České gerontologické společnosti ČLS JEP.

Na konferenci vystoupí s příspěvkem Musíme v péči o seniory šetřit (ať to stojí, co to stojí)?

Dále Ing. Miroslav Zámečník, hlavní ekonom České bankovní asociace. Během let 1991 až 1993 pracoval jako vedoucí Centra ekonomických analýz v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla. V letech 1994 až 1998 působil v sídle Světové banky ve Washingtonu jako zástupce České republiky. Poté zastával pozici náměstka ředitele Revitalizační agentury, kde se zabýval především restrukturalizací podniků Zetor a Vítkovice. Mezi lety 2009–2013 a 2020–2021 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Od února 2022 je předsedou dozorčí rady akciové společnosti České dráhy a členem dozorčí rady České exportní banky.

Na konferenci vystoupí s příspěvkem Potenciál úspor a zvyšování efektivnosti ve zdravotnictví.