Program konference

Představujeme vám program konference Sociální politika 2023. V několika blocích si budete moci vyslechnout zajímavé poznatky z výzkumu i praxe. Registrace účastníků od 8:30 hodin. Slavnostní zahájení v 9:00 hodin. Program si můžete stáhnout zde.

PROGRAM KE STAŽENÍ ZDE

Místo: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha
Nová budova, místnost NB 169 (1. patro)

Čtvrtek, 9. listopadu 2023

9:00 – slavnostní zahájení

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., děkan NF VŠE
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., předseda vědeckého výboru, NF VŠE
Ing. Petr Štětka, senior manager Moore Czech republic

9:30 - 10:45 / Hlavní konferenční příspěvky – keynote speakers / moderuje Vladimír Barák

Potenciál úspor a zvyšování efektivnosti ve zdravotnictví

Ing. Miroslav Zámečník

Hlavní poradce, Česká bankovní asociace

Musíme v péči o seniory šetřit (ať to stojí, co to stojí)?

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Gerontoložka, ředitelka Gerontologického centra Prahy 8

Emeritní předsedkyně České gerontologické společnosti ČLS JEP

10:45 – 11:00 / Přestávka

11:00 - 12:00 / Představení knihy Sociální politika / moderuje prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Sociální politika – 7. vydání tradiční české knihy o sociální politice

doc. Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Vedoucí autorského kolektivu, VŠFS v Praze

12:00 - 12:30 / Obědová přestávka   

12:30 - 14:00 / Sociální politika, vědecké příspěvky  /  moderuje Ing. Petr Brabec, Ph.D.

Jurečkova důchodová reforma
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
VŠFS v Praze

Změny penzijního systému v ČR, selhání vědy, východiska
doc. Ing. Radim Valenčík, CSc.
VŠFS v Praze

Mýty a lži o veřejném důchodovém systému
Ing. Stanislav Blaha
E-Republika

Senioři jako poradci v rozhodování veřejné správy
Ing. Mirka Wildmannová , Ph.D.
ESF MUNI v Brně

Redistributivní dopady zvyšování spotřebních daní v České republice
Ing. Jáchym Novotný
NF VŠE v Praze

Institut otcovské dovolené a otcovské dávky ve státech EU
Mgr. Danuta Duda, Ph.D., Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. a doc. Ing. Kamila Turečková, Ph.D.
OPF SLU

Sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb v Slovenskej republike – vybrané súvislosti
Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ing. Ján Kollár, PhD. a Branislav Kučerík
EF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Právní aspekty nastavení sociálních podmínek v oblasti veřejných zakázek
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
NF VŠE

Sociálne aspekty prechodu na zelenú ekonomiku
Ing. Roman Klimko, PhD.
EKF EUBA

Strategické ukotvení a financování evropské politiky zaměstnanosti v EU
JUDr. Olga Nebeská
NF VŠE

Proč studovat a jak koncipovat sociální politiku
doc. Ing. Jan Mertl, Ph.D.
VŠFS v Praze

Úspešnosť slovenských univerzít v súčasnosti
Ing. Martina Chrančoková, Ph.D.
Prognostický ústav – CSPV SAV a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

14:30 / Závěr konference / prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Program může doznat změn.