Vědecký výbor

Seznam členů vědeckého výboru workshopu Sociální politika 2018:

 

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze

prof. Eva Rievajová, PhD.

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislavě

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně

prof. Dr. oec. Ingrid Wirth

Technische Hochschule Wildau, Německo

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze

Dr. Gottlob Alex Wurm von Sterndorff, Ph.D.

Swiss Academy of Management, Švýcarsko

Mgr. Daniel Köppl

časopis TÝDEN, vydavatelství Empresa Media