Sborník

Sborník odborných textů z konference Sociální politika 2022 je k dispozici v on-line i tištěné verzi.

On-line verzi si můžete stáhnout ZDE. Účastníci si rovněž mohou zažádat o zaslání tištené verze poštou. Publikace bude rovněž k dispozici k zapůjčení v knihovně VŠE.

Děkujeme všem autorům.

Příklad citace příspěvku ze sborníku (print) podle normy APA:

Vostatek, J. (2023). Jednotné inkaso příspěvků na sociální zabezpečení. In V. Barák, V. Krebs (Eds.), Sociální politika 2022 Dopady inflace do sociální oblasti: Sborník vědeckých textů z mezinárodní konference Sociální politika 2022 (s. 113–121). Národohospodářská fakulta VŠE v Praze a Nakladatelství Oeconomica. ISBN 978-80-245-2476-4.

Příklad citace příspěvku ze sborníku (on-line) podle normy APA:

Vostatek, J. (2023). Jednotné inkaso příspěvků na sociální zabezpečení. In V. Barák, V. Krebs (Eds.), Sociální politika 2022 Dopady inflace do sociální oblasti: Sborník vědeckých textů z mezinárodní konference Sociální politika 2022 (s. 113–121). Národohospodářská fakulta VŠE v Praze a Nakladatelství Oeconomica. ISBN 978-80-245-2477-1. http://www.socialni-politika.cz/rocnik-2022/sbornik-2022/

V tištěné podobě je sborník k dispozici na vyžádání a dále na konferenci roku 2023.