Záštity

Oficiální záštitu mezinárodní konference Sociální politika 2021: koronavirus jako impuls ke změnám konané v listopadu 2021 udělili ministryně práce a sociálních věcí ČR Dipl.-Pol. Jana Maláčová a ministr zdravotnictví ČR Mgr. Adam Vojtěch.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí

Do kompetence ministerstva patří především sociální politika (problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže (genderová problematika), evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie (EU).

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Do kompetence ministerstva spadá zdravotnická vědeckovýzkumná činnost, ochrana veřejného zdraví a zdravotní péče, zacházení s návykovými látkami a přípravky, vyhledávání, ochrana a využívání přírodních léčivých zdrojů, léčiva a prostředky zdravotnické techniky, zdravotní pojištění a zdravotní informační systém. Z kontrolních orgánů je zřizovatelem Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Ministerstvo zdravotnictví samo spravuje některé nemocnice, řídí Český inspektorát lázní a zřídel a Inspektorát omamných a návykových látek.