Vědecký výbor

Seznam členů vědeckého výboru mezinárodní konference Sociální politika 2021

Předseda vědeckého výboru:

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze

Členové vědeckého výboru:

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze

Ing. Milan Johanis
Vyšší odborná škola sociálně právní

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislavě, Slovensko

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně

prof. Dr. oec. Ingrid Wirth
Technische Hochschule Wildau, Německo

Dr. Gottlob Alex Wurm von Sterndorff, Ph.D.
Swiss Academy of Management, Švýcarsko