Sborník 2021

Sborník odborných textů z konference Sociální politika 2021 je k dispozici v on-line i tištěné verzi.

On-line verzi si můžete stáhnout ZDE. Účastníci si rovněž mohou zažádat o zaslání tištené verze poštou. Publikace je rovněž k dispozici k zapůjčení v knihovně VŠE.

Děkujeme všem autorům.

Příklad citace příspěvku ze sborníku (print) podle normy APA:

Vostatek, J. (2022). Návrh technické důchodové reformy. In V. Barák, V. Krebs (Eds.), Sociální politika 2021 Koronavirus jako impuls ke změnám: Sborník vědeckých textů z mezinárodní konference Sociální politika 2021 (s. 100–110). Národohospodářská fakulta VŠE v Praze a Nakladatelství Oeconomica. ISBN 978-80-245-2450-4.

Příklad citace příspěvku ze sborníku (on-line) podle normy APA:

Vostatek, J. (2022). Návrh technické důchodové reformy. In V. Barák, V. Krebs (Eds.), Sociální politika 2021 Koronavirus jako impuls ke změnám: Sborník vědeckých textů z mezinárodní konference Sociální politika 2021 (s. 100–110). Národohospodářská fakulta VŠE v Praze a Nakladatelství Oeconomica. ISBN ISBN 978-80-245-2451-1. http://www.socialni-politika.cz/rocnik-2021/sbornik-2021/