Termíny

Pro aktivní účast na našem workshopu oceníme Váš příspěvek zabývající se jedním z předem stanovených témat. Abychom mohli příspěvek včas a v pořádku zařadit do sborníku, prosíme o respektování následujícího přehledu důležitých termínů.

Předregistrace: do 1. září

Registrace: do 14. září 2018 vč.

Zaslání příspěvku k recenzi: 30. září 2018 vč.

Recenze: do 15. října 2018

Workshop: 22. listopadu 2018