Termíny

Pro aktivní účast na naší konferenci oceníme Váš příspěvek zabývající se jedním z předem stanovených témat. Abychom mohli příspěvek včas a v pořádku zařadit do sborníku, prosíme o respektování následujícího přehledu důležitých termínů.

Registrace: do 10. října 2023 vč. (registrujte se zde)

Zaslání příspěvku: do 10. října 2023 vč. (příspěvek zašlete organizátorům)

Oznámení o přijetí/nepřijetí příspěvku: do 20. října 2023

Konference: 9. listopadu 2023, 8:30 hodin – 14:30 hodin